نویسنده = دکتر رضا شهیدی
تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی

دوره 56، شماره 3، آبان 1380

دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر رضا محمدی؛ دکتر رضا شهیدی؛ مهندس محمدرضا ملاصالحی؛ دکتر ناصر امام جمعه کاشان


ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379

دکتر قباد آذری تاکامی؛ دکتر رضا شهیدی؛ مهندس افشین عادلی


انجماد جنین خرگوش

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1376

دکتر رضا شهیدی