نویسنده = مهرزاد مصباح
تعداد مقالات: 8
3. بررسی سمیت نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره الکلی جلبک دریایی سارگاسوم آنگوستیفولیوم در ماهی کپور معمولی

دوره 71، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 219-227

10.22059/jvr.2016.57920

سراج بیتا؛ مهرزاد مصباح؛ علی شهریاری؛ مسعود قربانپور نجف آبادی


4. مطالعه هیستومورفومتری تخمدان ماهی کپور نقرهای (Hypophthalmichthys molitrix) در دو گروه سنی

دوره 70، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 203-211

10.22059/jvr.2015.53748

نعیم عرفانی مجد؛ مهرزاد مصباح؛ سارا رحیمی زرنه


5. روند تغییرات سالانه هورمون‌های استروئیدی جنسی مولدین ماده بنی

دوره 69، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 159-164

10.22059/jvr.2014.50989

تکاور محمدیان؛ سیدنادر آلبوشوکه؛ علی محمدیان؛ مهرزاد مصباح؛ اسماء محمدی؛ طاهره شیرالی


7. اثرات تحریک ایمنی و رشد لوامیزول، ارگوسان و سه عصاره گیاهی در ماهی کپور معمولی (‌‌Cyprinus carpio)

دوره 67، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 135-142

10.22059/jvr.2012.24699

مجتبی علیشاهی؛ مهدی سلطانی؛ مهرزاد مصباح؛ اشکان زرگر


8. تأثیر تجویز خوراکی عصاره خار مریم ‌(Silybum marianum)‌ بر پاسخ‌های ایمنی ماهی کپور معمولی

دوره 66، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 255-263

مجتبی علیشاهی؛ مهدی سلطانی؛ مهرزاد مصباح؛ امین اسماعیلی راد