نویسنده = ������ ������ ������������������ ������
اثر مکمل چربی امگا-3 و تعداد دفعات خوراک بر متابولیسم گلوکز و انسولین در بزغالههای مهابادی

دوره 71، شماره 4، دی 1395، صفحه 415-422

10.22059/jvr.2016.59997

سارا عطایی نظری؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ منوچهر امینی


بروز اگزانتمای هرپس ویروسی تیپ 3 در یک رأس اسب نر هلندی در باشگاهی از تهران

دوره 70، شماره 3، مهر 1394، صفحه 273-277

10.22059/jvr.2015.55269

تقی تقی پور بازرگانی؛ محمدجواد قراگزلو؛ حمید قلم سیاه