نویسنده = �������� ������������ �������� ������
اثر تنش اکسیداتیو ناشی از سرب بر عملکرد، وضعیت آنتیاکسیدانی و پاسخهای رفتاری جوجه های گوشتی

دوره 71، شماره 4، دی 1395، صفحه 453-461

10.22059/jvr.2016.60002

روح اله ابراهیمی؛ طاهره محمدآبادی؛ محسن ساری؛ سمیه سالاری؛ محمدجواد ضمیری؛ محمد تقی بیگی نصیری


افزوده سازی و شناسایی مولکولی توالی cDNA کد کننده یک پپتید توکسین از غده زهر عقرب Mesobuthus eupeus در استان خوزستان

دوره 71، شماره 3، مهر 1395، صفحه 283-288

10.22059/jvr.2016.58725

فاطمه حسنی نیا؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ عباس جلودار؛ هدایت اله روشنفکر