کلیدواژه‌ها = کپور نقره ای
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر فرید فیروزبخش؛ دکتر مینا قاضی زاده


2. بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن

دوره 55، شماره 2، تابستان 1379

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر فرید فیروزبخش؛ دکتر محمد بلوکی


3. ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد

دوره 55، شماره 2، تابستان 1379

دکتر قباد آذری تاکامی؛ دکتر رضا شهیدی؛ مهندس افشین عادلی