نویسنده = خالداری، مجید
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر طول مدت پروار بر صفات رشد، لاشه و بازده اقتصادی بره های نر نژاد شال

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

ناصر امام جمعه کاشان؛ مجید خالداری؛ احمد افضل زاده


2. بررسی اثر طول مدت پرواز بر صفات رشد، لاشه و بازده اقتصادی بره های نر نژاد شال

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 33-38

ناصر امام جمعه کاشان؛ مجید خالداری؛ احمد افضل زاده