نویسنده = دکتر وهاب باباپور
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اخذ غذا و آب شبانه روزی در خرگوش آلبینو

دوره 58، شماره 1، بهار 1382

دکتر فرزانه سمیعی؛ دکتر وهاب باباپور


3. اثرات تزریق داخل بطن مغزی هیستامین بر روی نسبت اخذ غذا به اخذ آب در خرگوش

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380

دکتر اسماعیل تمدن فرد؛ دکتر وهاب باباپور؛ دکتر امیر عباس فرشید