نویسنده = دکتر غلامعلی کجوری
تعداد مقالات: 3
1. تعیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیوم گاوان مبتلا به تب شیر در شهرکرد

دوره 57، شماره 4، زمستان 1381

دکتر غلامعلی کجوری؛ دکتر جهانبین کریمزاده


3. بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهار محال و بختیاری

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380

دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر غلامعلی کجوری؛ دکتر روحانی کارگر مؤخر؛ دکتر مسعود روحانی