نویسنده = دکتر غلامرضا محمدی
جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی

دوره 61، شماره 2، مرداد 1385

دکتر غلامرضا محمدی؛ دکتر کیارش قزوینی؛ دکترهادی عباس پناه


مقایسه اثرات درمانی فلورفنیکل و تیل مایکوزین در برونکوپنومونی آنزئوتیک گوساله

دوره 59، شماره 3، آبان 1383

دکتر غلامرضا محمدی؛ دکتر کامران شریفی؛ دکتر صادق سپاهی


بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر علی رضا خانی؛ دکتر غلامرضا محمدی؛ دکتر علی اوجاقی