نویسنده = فرهید همت زاده
تعداد مقالات: 3
2. ردیابی پادگن ‌24p ویروس لوسمی گاوی در عقده‌های لمفاوی گاوهای مبتلا به لکوز

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ فرهید همت زاده؛ سیدمهدی امام؛ مهدی غفاری


3. مطالعه پادگن‌های دخیل در ایمنی همورال ویروس ‌|IBR

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

فرهید همت زاده؛ هادی کیوانفر؛ مهدی احمدی