نویسنده = یزدان مظاهری
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه رشد تکاملی بیضه بز قبل از تولد

دوره 64، شماره 3، پاییز 1388

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ یزدان مظاهری؛ نعیم آلبوغبیش؛ رضا رنجبر


2. مطالعه روند رشد تکاملی ضخامت دیواره‌های بطنی و بین بطنی قلب جنین در بزها

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

امین بحیرایی؛ یزدان مظاهری؛ رضا رنجبر؛ احمدعلی پاپهن


3. مطالعه روند رشد تکاملی ضخامت دیواره‌های بطنی و بین بطنی قلب جنین در بزها

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 417-422

امین بحیرایی؛ یزدان مظاهری؛ رضا رنجبر؛ احمد علی پاپهن