نویسنده = ���������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص رنگ در اسبچه خزر

دوره 62، شماره 4، دی 1386

سیدمحسن احمدی نژاد؛ جمشید پیشکار؛ محمدرضا اسدی؛ عباس ابویسانی؛ علی مهدوی؛ علیرضا حسنی بافرانی