نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تفکیک ژنی مجتمع عمده پذیرش بافتی با استفاده از نشانگر ریزماهواره ‌0258LEI در طیور بومی و تجاری

دوره 70، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 101-107

10.22059/jvr.2015.52978

عاطفه اسماعیل نژاد؛ غلامرضا نیکبخت؛ ندا خازنی اسکویی؛ فرهاد امینی


3. بررسی کروموزومی ماهی کپوردندانی زاگرس ‌( Aphanius vladykovi)

دوره 67، شماره 3، مهر 1391، صفحه 291-296

10.22059/jvr.2012.28508

فرهاد امینی؛ آذر همت زاده


4. مطالعه کاریولوژیک میگوی موزی خلیج فارس

دوره 65، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 37-41

فرهاد امینی؛ سیده منصوره منصوری