نویسنده = بهنام مشگی
بررسی شجرهشناسی گونه های اوسترتاژیا

دوره 72، شماره 3، مهر 1396، صفحه 283-288

10.22059/jvr.2017.226031.2577

فاطمه جالوسیان؛ میثم صبور دربندی؛ بهنام مشگی


بررسی آلودگی های انگلی ماهیان آکواریوم آب شیرین استان تهران

دوره 61، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 1-5

بهنام مشگی؛ علی اسلامی؛ هومن یزدانی