نویسنده = اسماعیل تمدنفرد
تعداد مقالات: 6
1. تداخل عمل بین انسولین و سیستم اپیوئیدی در آزمون فرمالین موشهای سوری

دوره 63، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 291-295

اسماعیل تمدنفرد؛ مجتبی گلی؛ صونا سیدنژاد


2. اثر تزریق داخل صفاقی هیستیدین بر میزان دفع مدفوع در خرگوش

دوره 63، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 159-162

غلامرضا وفایی سیاح؛ اسماعیل تمدنفرد


3. اثر تغییرات سطح گلوکز خون بر پاسخ درد فرمالینی در موش‌های سوری

دوره 63، شماره 1، بهار 1387، صفحه 79-82

اسماعیل تمدنفرد؛ مجتبی گلی؛ صونا سیدنژاد


5. درجه حرارت بدن گوسفند متعاقب تزریقات داخل بطن مغزی پروستاگلاندین‌‌‌های

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 399-401

اسماعیل تمدنفرد؛ وهاب باباپور


6. تغییرات اخذ غذا، اخذ آب و دفع مدفوع خرگوشهای آزمایشگاهی در دوره‌های روشنایی و تاریکی

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

اسماعیل تمدنفرد؛ غلامرضا وفایی سیاح؛ وهاب باباپور