نویسنده = امین تمدن
تغییر نسبت جنسی نوزادان موش صحرایی در پاسخ به مکمل پتاسیم جیره

دوره 69، شماره 3، مهر 1393، صفحه 227-230

10.22059/jvr.2014.51728

محمدسعید صالحی؛ امین تمدن؛ محجوب واحدی؛ فرهاد رحمانی فر؛ محمدرضا جعفرزاده شیرازی؛ معصومه آغازی


میزان آبستنی و سود اقتصادی حاصل از تلقیح مصنوعی با اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه‌های هلشتاین

دوره 67، شماره 4، دی 1391، صفحه 359-363

10.22059/jvr.2012.29299

امین تمدن؛ محمدحسن ناطق احمدی؛ مهدی علی‌پور؛ زین العابدین تقی‌پور


میزان شیوع آریتمی‌های قلبی سگ‌های شیراز

دوره 66، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 9-21

سردار جعفری شوریچه؛ علیرضا خانی؛ امین تمدن