نویسنده = غلامحسین خواجه
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثرات تجویز خوراکی و تزریقی عصاره کیست‌های سارکوسیستیس فوزی فورمیس ‌بر عملکرد سیستم انعقاد خون در خرگوش

دوره 63، شماره 1، بهار 1387، صفحه 29-32

محمد راضی جلالی؛ غلامحسین خواجه؛ عبدالرحمن راسخ؛ هادی خجسته نژاد


3. بررسی سیمای لیپیدها و لیپوپروتئین‌های سرم خون اسب عرب ایرانی خوزستان

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

محمدرحیم حاجیکلایی؛ غلامحسین خواجه؛ معصومه موسوی


4. بررسی سیمای لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون اسب عرب ایرانی خوزستان

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 93-97

محمد حاجیکلایی؛ غلامحسین خواجه؛ معصومه موسوی