نویسنده = داود شریفی
مدل‌سازی آسیب نخاعی به روش Modified Allen در میمون نژاد رزوس با استفاده از دستگاه ابداعی Royan Impactor

دوره 76، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 83-93

10.22059/jvr.2020.283190.2940

مصطفی حاجی نصراله؛ داود شریفی؛ سحر کیانی؛ سارنگ سروری؛ رضا جباری؛ احسان میر صادقی؛ روشنک مختاری


معرفی روش جدید برای کارگذاری سوزن هدایت شده از طریق پوست جهت تزریق و آسپیراسیون با استفاده از توموگرافی کامپیوتری در دیسک بین مهره‌ای کمری سگ

دوره 74، شماره 4، دی 1398، صفحه 520-526

10.22059/jvr.2019.262925.2831

سعید فرزاد مهاجری؛ محمد مهدی دهقان؛ داود شریفی؛ محمد ملازم؛ روشنک مختاری؛ سارنگ سروری؛ عباس توسلی


مقایسه دقت تشخیص اولتراسونوگرافی و رادیولوژی در بررسی روند التیام نقیصه‌های استخوانی با اندازه بحرانی در استخوان زنداعلی در خرگوش

دوره 69، شماره 2، تیر 1393، صفحه 103-110

10.22059/jvr.2014.35019

پگاه عباس نیا؛ محمد مهدی دهقان؛ محمد ملازم؛ سید مهدی نصیری دهقان؛ علیرضا وجهی؛ داود شریفی؛ بهزاد پوررضا؛ سعید فرزاد مهاجری


بررسی اثرات تحریک های الکتریکی در التیام جراحات تاندون آشیل در خرگوش

دوره 62، شماره 2، تیر 1386

داود شریفی؛ فرهنگ ساسانی؛ محمدرضا حمیدزاده؛ سروش محیط مافی


ارزیابی اثرات تحریکات الکتریکی بر روی قدرت عضلانی پس از تخریش عصب سیاتیک در سگ : الگوی حیوانی

دوره 60، شماره 2، مرداد 1384

داود شریفی؛ بهرام دادمهر؛ حمیدرضا فتاحیان؛ حمیدرضا تقوی