نویسنده = علیرضا وجهی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اولتراسونوگرافی ساختارهای استخوانی ناحیه لگن اسب

دوره 66، شماره 1، بهار 1390، صفحه 15-36

سعیده افتخاری؛ علیرضا وجهی؛ بهادر شجاعی


2. ارزیابی رادیوگرافی وجود بدفرمی و طویل شدن ریشه‌ی‌‌ دندان در خرگوش‌ها: یک بررسی گذشته نگر

دوره 65، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 345-350

مکرم رمضانی پور؛ علیرضا وجهی؛ امیر رستمی؛ مجید مسعودی فرد


3. اولتراسونوگرافی داپلر رنگی و طیفی سرخرگ رانی خرگوش

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

مجید مسعودی فرد؛ علیرضا وجهی؛ سارنگ سروری؛ سمیه اسدزاده منجیلی


4. اولتراسونوگرافی داپلر رنگی و طیفی سرخرگ رانی خرگوش

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 379-383

مجید مسعودی فرد؛ علیرضا وجهی؛ سارنگ سروری؛ سمیه اسدزاده منجیلی


5. تشخیص مواردی از جداشدگی شبکیه به کمک اولتراسونوگرافی در اسبهای دارای کاتاراکت

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

مجید مسعودی فرد؛ علیرضا وجهی؛ عباس وشکینی؛ مصطفی دارستانی فراهانی