نویسنده = بهنام مشگی
تعداد مقالات: 5
1. طراحی یک روش سریع برای تشخیص کیست هیداتیک در گوسفند

دوره 68، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 113-119

10.22059/jvr.2013.31957

صدیقه جعفری؛ بهنام مشگی؛ فاطمه جالوسیان


3. اولین گزارش در باره وجود ‌و ریخت شناسی پروبستمیریا ویویپارا

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ ثریا نائم


4. اولین گزارش در باره وجود ‌و ریخت شناسی پروبستمیریا ویویپارا ‌ (Probstmayria vivipara)

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 137-138

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ ثریا نائم


5. مطالعه دقت روشهای مختلف جهت تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ علیرضا باهنر؛ سید علی موسوی