نویسنده = بهنام مشگی
طراحی یک روش سریع برای تشخیص کیست هیداتیک در گوسفند

دوره 68، شماره 2، تیر 1392، صفحه 113-119

10.22059/jvr.2013.31957

صدیقه جعفری؛ بهنام مشگی؛ فاطمه جالوسیان


اولین گزارش در باره وجود ‌و ریخت شناسی پروبستمیریا ویویپارا

دوره 62، شماره 2، آبان 1386

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ ثریا نائم


مطالعه دقت روشهای مختلف جهت تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده

دوره 60، شماره 2، مرداد 1384

علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ علیرضا باهنر؛ سید علی موسوی