کلیدواژه‌ها = استان گلستان
تعداد مقالات: 5
1. گزارش تلفات ناشی از مسمومیت با بلوط (Quercus castaneifolia) در یک گله گوسفند

دوره 68، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 305-308

10.22059/jvr.2013.35025

علی صادقی نسب؛ امید دزفولیان؛ علی اصغر بهاری؛ بهرام دادمهر؛ پروانه صیفوری؛ جمال نجفی؛ مهران جهانشاهی


2. بررسی آلودگی‌های انگلی نشخوارکنندگان بومی استان گلستان

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386

شاهرخ رنجبربهادری؛ علی اسلامی؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی


3. بررسی آلودگی‌های انگلی نشخوارکنندگان بومی استان گلستان

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 303-305

شاهرخ رنجبر بهادری؛ علی اسلامی؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی