کلیدواژه‌ها = اخذ غذا
نقش گلیسین و گیرنده NMDA گلوتامات در تنظیم مرکزی اخذ غذا در جوجه خروسهای گوشتی

دوره 69، شماره 2، تیر 1393، صفحه 197-201

10.22059/jvr.2014.50994

بهرام شهره؛ علی باغبان زاده؛ مرتضی زنده دل


اثرات تزریق داخل بطن مغزی آنتاگونیست های H1 و H2 هیستامین بر اخذ غذای خرگوشهای با تغذیه آزاد و محروم از غذا

دوره 60، شماره 3، آبان 1384

دکتر غلارضا وفایی سیاح؛ دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر رسول شهروز


تغییرات اخذ غذا، اخذ آب و دفع مدفوع خرگوشهای آزمایشگاهی در دوره‌های روشنایی و تاریکی

دوره 60، شماره 2، مرداد 1384

اسماعیل تمدنفرد؛ غلامرضا وفایی سیاح؛ وهاب باباپور


بررسی اخذ غذا و آب شبانه روزی در خرگوش آلبینو

دوره 58، شماره 1، اردیبهشت 1382

دکتر فرزانه سمیعی؛ دکتر وهاب باباپور