کلیدواژه‌ها = اخذ آب
تغییرات اخذ غذا، اخذ آب و دفع مدفوع خرگوشهای آزمایشگاهی در دوره‌های روشنایی و تاریکی

دوره 60، شماره 2، مرداد 1384

اسماعیل تمدنفرد؛ غلامرضا وفایی سیاح؛ وهاب باباپور


بررسی اخذ غذا و آب شبانه روزی در خرگوش آلبینو

دوره 58، شماره 1، اردیبهشت 1382

دکتر فرزانه سمیعی؛ دکتر وهاب باباپور