کلیدواژه‌ها = لیپید
تعداد مقالات: 4
1. بررسی سیمای لیپیدها و لیپوپروتئین‌های سرم خون اسب عرب ایرانی خوزستان

دوره 62، شماره 1، بهار 1386

محمدرحیم حاجیکلایی؛ غلامحسین خواجه؛ معصومه موسوی


2. بررسی سیمای لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون اسب عرب ایرانی خوزستان

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 93-97

محمد حاجیکلایی؛ غلامحسین خواجه؛ معصومه موسوی


3. بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت تیروئید

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر ابراهیم روغنی؛ د کتر داود زمانی؛ دکتر مجید منور صادق