کلیدواژه‌ها = اردک
پایش مولکولی تحت تیپ‌های ویروس آنفلوانزای پرندگان در اردک‌های بومی: یک مطالعه استانی

دوره 67، شماره 4، دی 1391، صفحه 345-351

10.22059/jvr.2012.29296

وحید کریمی؛ وحید کریمی؛ سعید چرخکار؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ حسین مقصودلو


جداسازی ریمرلاآناتی پستیفر از اردکهای بومی منطقه رشت

دوره 60، شماره 1، اردیبهشت 1384

دکتر محمود جمشیدیان؛ دکتر منصور میاحی؛ دکتر لیلا بابازاده