کلیدواژه‌ها = حلزون
بوم شناسی حلزونهای خانواده لیمنه ایده و تأثیر برخی شاخصهای شیمیایی بر پراکنش آنها در زیستگاههای آبی استان آذربایجان غربی

دوره 70، شماره 4، دی 1394، صفحه 433-440

10.22059/jvr.2016.56464

عباس ایمانی باران؛ محمد یخچالی؛ رضا ملک زاده ویایه؛ بهارک صحت نیا؛ رضا درویش زاده


شناسایی نرم تنان خاکزی استانهای گلستان و مازندران

دوره 60، شماره 1، اردیبهشت 1384

دکتر ا.. بداشت منصوریان


شکمپایان آبزی استان کرمانشاهان

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379

دکتر ا... بداشت منصوریان