کلیدواژه‌ها = طحال
تعداد مقالات: 6
1. بررسی مولکولی و هماتولوژیک آلودگی به آناپلاسما مارژیناله در گاومیش‌های رودخانه‌ای کشتارشده در اهواز

دوره 75، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 192-199

10.22059/jvr.2019.263796.2837

علی عباس نیکوند؛ احسان حسن پور بساطی؛ داریوش غریبی؛ سیده میثاق جلالی


2. مطالعه‌ی ریخت شناسی و بافت شناسی کبد، طحال و لوزالمعده در تیهو (Ammoperdix griseogularis)

دوره 75، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 242-251

10.22059/jvr.2019.255707.2787

بابک رسولی؛ جلیل پورحاجی موتاب؛ سید عرفان رسولی


3. تغییرات مورفومتری، هیستومورفومتری وهیستوشیمی طحال در پاسخ به مصرف متیل فنیدیت در مدل حیوانی

دوره 68، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 333-339

10.22059/jvr.2013.35035

سیمین فاضلی پور؛ زهرا طوطیان؛ میتو ساعتیان؛ محمد رضا شهراسبی؛ سید بابک کیائی


4. گزارش یک مورد هماتوم طحال در سگ ژرمن شپرد

دوره 66، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 169-171

جواد اشرفی هلان؛ سارنگ سروری


6. توزیع رودنیز در تیموس،طحال،مغزاستخوان و غدد لنفاوی در گوسفند و خرگوش

دوره 52، شماره 3، پاییز 1376

دکتر حسن گیلانپور؛ دکتر محمود امین لاری؛ دکتر محمدحسن یوسفی