کلیدواژه‌ها = کالبد شناسی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه آناتومیک سم، به منظور دستیابی به الگویی مناسب برای سم چینی در گوسفند

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386

احمدرضا محمدنیا؛ سمانه آذرپژوه؛ نسیم بیگی؛ ایرج کریمی؛ آلبرت عبدی؛ محمود عربی


2. مطالعه آناتومیک سم، به منظور دستیابی به الگویی مناسب برای سم چینی در گوسفند

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 139-144

احمدرضا محمدنیا؛ سمانه آذرپژوه؛ نسیم بیگی؛ ایرج کریمی؛ آلبرت عبدی؛ محمود عربی


3. روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران

دوره 52، شماره 2، تابستان 1376

دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر حسن گیلان پور؛ دکتر مریم رضائیان