کلیدواژه‌ها = بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تاثیر روشهای بسته بندی (معمولی واتمسفرهای اصلاح شده) بر قابلیت نگهداری گوشت تازه وسرد

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380

نیمچه های گوشتی؛ دکترابوالفضل کامکار؛ دکتر مهران رضایی مجاز؛ مهندس نوروز علی پژمند