کلیدواژه‌ها = اسهال ویروسی گاوان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهار محال و بختیاری

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380

دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر غلامعلی کجوری؛ دکتر روحانی کارگر مؤخر؛ دکتر مسعود روحانی


3. مطالعه تاثیر سویه NADL ویروس BVD بر سلولهای سفید خون گوسفند

دوره 55، شماره 1، بهار 1379

دکتر هادی کیهانفر؛ دکتر فرهید همت زاده