کلیدواژه‌ها = تهران
عوامل موثر بر وقوع اسهال کریپتوسپوریدیایی در گوساله ها

دوره 67، شماره 3، مهر 1391، صفحه 205-209

10.22059/jvr.2012.28497

شاهرخ رنجبر بهادری؛ محمد آلیاری


بررسی آلودگی های کرمی گربه های ولگرد شهر تهران

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383

دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر بهنام مشگی؛ دکتر سعید پورحسینی


سروتایپینگ کلی باسیلهای جدا شده از مرغداریهای اطراف تهران

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380

دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر رامک یحیی رعیت


بررسی شیوع آریتمی های قلبی اسبهای منطقه تهران

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380

دکتر علی رضاخانی؛ دکتر احمدرضا بیدگلی


بررسی فیلاریوز سگهای گله اطراف تهران

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379

دکتر بهنام مشکی؛ دکتر علی اسلامی


یافته های ویروس شناسی وسرم شناسی گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک گوساله در تعدادی از گاوداریهای اطراف تهران

دوره 52، شماره 3، آبان 1376

دکتر غلامرضا افشاری؛ دکتر عباس برین؛ دکتر عباسعلی اطمینانی؛ دکتر سعید بکایی