دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر عصاره الکلی گلبرگ زعفران (Crocus sativus L.) پرتو‌دیده بر زنده‌مانی باکتری لاکتی کازئی باسیلوس پاراکازئی M4PM99 و ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی ماست پروبیوتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22059/jvr.2023.360545.3358

پوریا قربان زاده؛ مهنوش پارسایی مهر؛ مرضیه حیدریه؛ اشکان جبلی جوان


بررسی اثرات سمیت مزمن بن‌سولفورون‌متیل بر شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم و بافت‌ کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22059/jvr.2023.362740.3370

فاطمه رحمانی خانقاهی؛ شیلا امیدظهیر؛ عبدالعلی موحدی‌نیا؛ مریم آخوندیان


ارزیابی تأثیر شاخص‌های انرژی و امتیاز بدنی بر شاخص‌های التهابی دوره انتقالی میش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22059/jvr.2023.354004.3322

مهلا نعمتی مزرعه؛ احسان عناصری؛ علی قلی رامین


ارزیابی کارایی آنتی سرم پلی‌کلونال علیه موتیف حفظ شده هماگلوتینین ویروس آنفلوانزا در تشخیص ویروس‌های هومولوگ و هترولوگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22059/jvr.2023.352766.3314

ویدا حیدریان؛ وحید کریمی؛ شهلا شاهسوندی؛ ناصر قدسیان


جداسازی و شناسایی کورینه باکتریوم سودوتوبرکلوزیس در گوسفندان استان کردستان با روش کشت و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.22059/jvr.2023.356839.3332

جمیل عطایی کیله گلان؛ صفورا درخشان؛ آرام شریفی؛ بهار نیری فسایی؛ تقی زهرایی صالحی


شیوع لپتوسپیروز در گربه های مبتلا به نارسایی کلیوی: مطالعه سرولوژیک و ارزیابی مولکولی ادرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22059/jvr.2023.362636.3367

سجاد علیزاده؛ شهرام جمشیدی؛ غلامرضا عبداله پور؛ حمیدرضا موسویان؛ حسام الدین اکبرین؛ زهرا سادات یوسف ثانی