ویژگیهای موج P در ECG اسب ترکمن (سکایی)

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین فراوانی نسبی نمودها، میانگین خطای معیار و دامنه تغییرات مدت زمان و ارتفاع موج P در اسب ترکم در مقایسه با نژاد مشهور اسب در جهان (تاروبرد).
طرح : مطالعه میدانی کنترل شده.
دامها : یکص و بیست و سه راس اسب عادی ترکمن 70 درصد ماده و 30 درصد نر، 36 درصد زیر شش سال و 64 درصد بالای شش سال.
روش : پس از قرار گرفتن اسبها در حالت حداکثر آرامش ممکن، الکتروکاریوگرافی با استفاده از یک دستگاه الکتروکاریوگراف باتری دار به طور همزمان در 12 اشتقاق استاندارد CV6LL, CV6LU.V10, aVEaVLaVR. III. II. IBA, CV6RL. CV6RU در حالت ایستاده انجام پذیرفت، سرعت مورد استفاده در تمام موارد 25 میلی‌متر در ثانیه و ولتاژ امواج به میزان یک سانتیمتر به ازای هر میلی‌ولت بود.
تجزیه و تحلیل آماری ، آزمون t
نتایج : برای نخستین بار، معیارهای موج P در 12 اشتقاق معیار الکتروکاردیوگرافی گونه اسب مشخص شد. همچنین، معلوم گردید که نمود غالب موج P در اشتقاقهای VR و V10 نسبت به اشتقاق قاعده‌ای راس یک حالت تصویر آیینه‌ای را در صفحات هندسی متعامد نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری : با توجه به اینکه معیارهای به دست آمده برای نخستین بار در زمینه الکتروکاردیوگرافی اسب با استفاده از 12 اشتقاق به دست آمده‌اند و از طرف دیگر وجود شباهتهای قابل توجه در بین الکتروکاردیوگرافی اسب ترکم و تاروبرد، نتایج این مطالعه بستر مناسبی را برای پژوهشهای الکتروکاردیوگرافی بیشتر در گونه اسب فراهم آورده است. ضمن اینکه، کلینسینهای اسب معیار بالینی لازم را جهت بررسی همزمان 12 اشتقاق خصوصا در مورد اشتقاق معیار بالینی قاعده‌ای راسی در اختیار خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: The determination of’ the relative frequencies and patterns, the mean, standard error and range of the durations and amplitudes of the P wave in the Turkman horse compared to the well known breed of horse in the world (Thoroughbred) Design: A controlled field study
Animals: A total of 123 normal Turkman horses 70% female and 30% male, 36% less than 6-year-old and 64% more than 6-year-old Procedure: After establishment of the horses in the state of maximum - possible tranquillity and standing body position, the ECG was performed
using a battery-driven apparatus in the 12 standard leads 1, 11, III, aVR, aVL, aVF, VI 0, CV6LU, CV6LL, CV6RU, CV6RL and l3A. The speed for all tracings was as 25 mm/sec. and wave voltages as I cm/mv. Statistical analysis: 1-test. Results: The simultaneous were revealed for the first time ECG parameters of the P wave in the 12 equine standard leads. The comparison of the predominant patterns of the P wave in the leads aVR and V10 to the lead BA also showed a mirror-image state in
the orthogonal trigonometric planes. Clinical implications: Considering the parameters revealed for the first time in the field of equine electrocardiography using the
12 standard leads, and on the other hand a remarkable similarities between the ECG of the Turkman and Thoroughbred horses; the
results of this study provided a suitable matter for more
electrocardiographic reseaches in horse species. Meanwhile, equine clinicians would have the essential clinical criteria for the
simultaneous examining of the I 2 ECG leads particularly of the standard lead BA. J. Fac. Vet. Med. Univ’. Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eCG
  • P wave
  • Turkrnan horse