گزارش یک مورد شکاف کام در بزغاله

نویسندگان

چکیده

هدف: معرفی بالینی یک مورد شکاف کام در بزغاله.
حیوان: یک بزغاله 7 روزه.
روش: تشخیص بر حسب مشاهدات بالینی و یافته های پاتولوژی .
نتیجه: با توجه به علامت پنومونی استنشاقی و کابدگشایی بزغاله مزبور، شکاف کام ثانویه به طول 6 سانتیمتر تایید گردید. مجله داشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57 ، شماره 3، 14-13 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Clinical and pathological report of a case of cleft palate in goat.
Animals: A 7 days - old goal.
Procedure: Re feral clinical case of secondary dell palate underwent for necropsy.
Results: Clinical examination showed aspiration pieumnonia. At necropy findings, secondary cleft palate with 6 centimeter was diagnosed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clef palate
  • Goat