مروری بر پارامترهای فارماکوکی نتیک و خواص فیزیکوشیمیایی سولفونامیدها در نشخوارکنندگان

نویسنده

چکیده

سولفونامیدها در نشخوارکنندگان ، به طور گسترده جهت درمان عفونت های عمومی باکتریایی مختلف به کار می روند. نیاز به کسب اطلاعات دقیق در ارتباط با تنظیم مقادیر مصرفی لازم برای هر یک از سولفونامیدها،ضرورت مطالعات گسترده فارماکوکی نتیک این داروها را در گونه های مختلف دامی موجب میشود. بدین منظور مطالعات فشرده در زمینه جذب،پخش و دفع سولفونامیدهای مختلف توسط بسیاری از محققین صورت گرفته است.
به دنبال تجویز داخل عضلانی،سولفونامیدها سبب تحریک موضعی در محل تزریق(همراه با نکروز بافتی) شده که احتمالاً مربوط به فراهمی ضعیف آنها می باشد. بنابر اهمیت زیاد در مصرف سولفونامیدها وسایر ترکیبات در نشخوارکنندگان سؤالی که پیش می آید مربوط به فراهمی زیستی خوراکی و نتیجتاً غلظت های خونی آنهاست که حاصل می گردد. دانستن چگونگی سرنوشت داروها،از جمله میزان پیوند با پروتئین وفراهمی زیستی،میتواند برای ارائه برنامه های مناسب جهت تجویز آنها مفید باشد.به دلیل وجود ارتباطهای احتمالی بین خواص فیزیکوشیمیایی(ضریب یونیزه شدن،حلالیت در چربی و پیوند با پروتئین) و پارامترهای فارماکوکی نتیک(نیمه عمر پلاسمایی و حجم پخش) داروها که در این زمینه مطالعاتی انجام گردیده است، سرنوشت جامع و برنامه تنظیمی میزان تجویز تعدادی از سولفونامیدها در گاو،گوسفند و بز بررسی و ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Sulfonamides are being widely used for the treatment of various systemic bacterial infections in ruminants. The percise knowledge regarding dosage regimen for sulfonamides derivatives, necessitates detailed pharmacokinetic studies of such drugs in the different animal species to which these drugs are administered. Extensive studies were undertaken concerning the rate of absorption, distribution and elimination of this group of drugs by many investigators.
After intramuscular administration, sulfonamides cause local irritation at the injection site (with tissue necrosis) associated with poor availability. A fundamental aspect of great importance in the use of sulfonamides and other compounds in ruminants is the question of oral bioavailability and the consequent blood concentrations which are obtained. Keeping in view pharmacokinetic properties of these drugs, including protein binding and bioavailability, could be useful for designing adequate oral administration schedules. Possible relations between physicochemical properties and/or pharmacokinetic parameters were studied. The detail of disposition kinetics and dosage schedule of some sulfonamides have been well investigated in cattle, sheep and goats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pharmacokinetic Parameters
  • Physicochemical properties
  • Ruminants
  • Sulfonamides