گزارش یک مورد ناباروری مادیان به دلیل ابتلای تخمدان به تومور سلولهای گرانولوزا

نویسندگان

چکیده

یک رأس مادیان از نژاد الدنبرگ برای بررسی و تشخیص علت ناباروری به بیمارستان شماره یک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع گردید . در معاینات بالینی و سونوگرافی تشخیص اولیه تومور تخمدان داده شد و نمونه سواب رحمی جهت کشت نیز اخذ گردید . درتفسیر یافته های بالینی با توجه به حجره حجره بودن توده تخمدانی ، بزرگی بیش از حد طبیعی تخمدان چپ و ناباروری مادیان ، تومور سلولهای گرانولوزا تشخیص داده شد . درمان جراحی و برداشت یک طرفی تخمدان چپ انجام گرفت و تومور سلولهای گرانولوزا از نظر هیستوپاتولوژی تأیید گردید . این اولین گزارش تومور سلولهای گرانولوزا در مادیان درایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

An Oldenberg mare with infertility was refered to Faculty of Vetennay Medicine Teaching Hospital. Clinical and sonografic examinations, and uterine swab was performed. Evaluation of clinical findings revealed ovarian granulosa tumor and confirmed histopathologically after ovariectomy via flank. This is the first report of ovarian granulosa cell tumor in the mare in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Granulosa cell tumor
  • infertility
  • Mare
  • ovary