گزارش یک مورد شیوع و سازش پذیری کک انسانی در یک مزرعه مرغ مادر در حومه تهران

نویسندگان

چکیده

در یک مزرعه پرورش مرغ مادر در حومه تهران آلودگی شدید به کک مشاهده گردید. شدت آلودگی در سالنهای دارای بستر قطورتر و مرغان مسنتر بیشتر بود. خاصه های ریخت شناسی کک مزبور نشانگر کک انسانی (p.irritans) میباشد. شدت آلودگی در برخی از آشیانه های این مزرعه به حدی بود که کارگران مرغداری و حتی ساکنین اطراف مزرعه را به شدت دچار مشکل کرده بود. تجربیات انجام یافته نشان داد که این کک از خون مرغان به خوبی تغذیه مینمود. این آلودگی از طریق سمپاشی منظم آشیانه و اجرای مقررات بهداشتی فروکش نموده و تحت کنترل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In a breeder farm near Tehran, severe infestation to fleas was observed. The thicker the lifter, the more was the infestation rate. Morphological charactristics of the flea were those related to human flea. (P. irritans). Although based on reports and parasitology text, fleas. have, in principle, the charactristic of polyhemophagia and P. irritans live on the blood of other hosts, besides hurnanbeings, this occurs on poultry occasionally. the severity of infestation in some hail was to the extent that the farm workers and even the dwellers around the farm were severly infested. Finding suggested that P. irritans lives well on chicken blood. This infestation lessened and went under control after applying regualr insecticide spary (permethrin) and executing hygienic regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chicken
  • Ectoparasite
  • Fleas
  • Pulex