بررسی تزریق a2PGF بر میزان آبستنی گاوهای Repeat Breeder تلقیح شده طی فصل تابستان

نویسندگان

چکیده

یکی از معضلات گاوداری‌های صنعتی، کاهش باروری گاوها در فصول گرم سال به‌دلیل مرگ زودرس جنین است. در این راستا برای مقابله با اثر استرس گرمایی، علاوه بر فراهم‌کردن شرایط مناسب جایگاه استفاده از هورمون‌های موثر در تخمک‌گذاری GnRH) و (HCG نیز پیشنهاد شده است. نقش محوری پروستاگلاندین در ایجاد تخمک‌گذاری و اثر آن هم‌زمان با تلقیح در گاوهای(RB) Repeat Breeder نیز اشاره شده است. هدف این مطالعه ارزیابی نقش a2PGF در شرایط استرس گرمایی روی کارآیی تولیدمثلی گاوهای RB بود. این مطالعه در تابستان سال 86 و 87 در دو دامپروری بزرگ اطراف تهران (منطقه ورامین با مشخصات جغرافیایی 35 درجه و 33 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 51 درجه و 69 دقیقه شرقی و ارتفاع از سطح دریا 4/946 متر) صورت گرفت. تلقیح تمام گاوها در این دو گله براساس مشاهده فحلی و طبق روال، صبح و بعد از ظهر ‌(A M-P M)‌ توسط تکنسین ماهر صورت ‌گرفت و درجه حرارت و رطوبت روزانه دامپروری نیز ثبت ‌گردید. در این بررسی 150 رأCس گاو ‌ RB به شکل کاملا‌ً تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. در گروه اول (50 رأCس) هم‌زمان با تلقیح یک دز پروستاگلاندین a2PGF تزریق می‌شد و در گروه دوم (50 رأCس) نیز هم‌زمان با تلقیح GnRH تزریق می‌گردید و در گروه سوم (50 رأCس) هیچ‌گونه دارویی تزریق نشد (گروه کنترل.) دام‌هایی که 40 الی 50 روز پس از تلقیح فحلی را نشان نمی‌دادند، از طریق توشه رکتال تشخیص آبستنی می‌شدند. پس از پایان مطالعه در گروه اول 5 رأCس،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF PGF2A INJECTION ON CONCEPTION RATE OF INSEMENATED REPEAT BREEDER COWS DURING SUMMER WARM CONDITION

نویسندگان [English]

  • mahdi vodjgani
  • Arash Mosanan
  • Jahanbakhsh Hasanlo
  • Faramarz Gharagozlo
  • Alireza Bahonar
چکیده [English]

It has been demonstrated that heat stress has a detrimental effect on conception rate of dairy cows, via early embryonic death. To reduce heat stress, providing shade, fan, appropriate diet and application of ovulation induction agents (GnRH and hCG) is recomended. Endogen PGF2a has positive effect on ovulation. Repeat Breader. The aim of the present study was to evaluate the role of PGF2a injection on reproductive performance of Repeat Breader (RB) dairy cows in heat stress condition at artificial insemenation (AI). This study was conducted in two large dairy farms in Tehran province during the summer 1386-87. All cows were inseminated (A M -PM) based on heat detection at 12 hours after observed standing heat. Mean temperature and humidity were recorded throughout the study. In this study 150 RB cows were randomly divided into three groups. Group A (n=50) received PGF2a simultaneously with AI, group B (n=50) received GnRH at the time of AI and group C (n=50) did not receive any treatment and served as control. Based on rectal palpation on 40-50 days of AI, 5 cows of group A, 9 of group B and 10 of group C were pregnant. There were not any significant differences among groups (p>0.05). The results revealed that simultanous using of PGF2a or GnRH with AI has no beneficial effects on conception rate in RB cows

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cow
  • heat stress
  • prostaglandin
  • repeat breeder