نویسنده = رجائیان، حمید
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر ضد باکتریایی ماربوفلوکساسین بر روی عوامل باکتریایی مولد ورم پستان بالینی گاو شیری در خارج از بدن

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389

رویا فیروزی؛ حمید رجائیان؛ ایرج منصوریان طبایی؛ ابوالفضل سعیدزاده


2. بررسی اثر ضد باکتریایی ماربوفلوکساسین بر روی عوامل باکتریایی مولد ورم پستان بالینی گاو شیری در خارج از بدن

دوره 65، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-55

حمید رجائیان؛ حمید رجاییان؛ ایرج منصوریان طبایی؛ ابولفضل سعیدزاده


4. بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سالمونلاو اشریشیاکلی‌های جدا شده از جوجه ها در اطراف شیراز

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 341-344

رویا فیروزی؛ حمید رجائیان؛ پیام دانشگر