داوران

داوران مجله از بین بهترین افرادی که در زمینه مقاله ارسالی دارای تجربه کافی باشند انتخاب خواهند شد، با این حال لحاظ چنین مسئولیتی برای هر یک از داوران ممکن است نیاز به صرف زمان کافی داشته باشد از این رو اعضا هیئت تحریریه "مجله تحقیقات دامپزشکی" از مولفین خواستار آن هستند که به این مسئولیت پذیری ارزش گذاشته و از بردباری شما تشکر می‌نمایند. داوری مقالات در مجله تحقیقات دامپزشکی با رعایت انصاف و در حداقل مدت زمانی به صورتی که هیچ یک از داوران از اسامی مولفین اطلاع نداشته باشند صورت خواهد گرفت تا این اطمینان به‌وجود آید که مقالاتی با کیفیت مناسب در این مجله به چاپ برسد. برای این منظور مجله تحقیقات دامپزشکی نیاز به داورانی دارد که نکته بین بوده و نظرات مفید آن‌ها در خصوص مقاله ارسالی پس از قبول انجام داوری در طی چهار تا شش هفته به دفتر مجله ارسال شود. اینکه مجله تحقیقات دامپزشکی به عنوان یک مجله علمی با کیفیت بالا باقی بماند نیازمند همکاری داورانی با تجربه کافی، نکته بین و با انصاف در ارزیابی مقالات ارسالی خواهد بود.

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
الهه ابراهیم زاده انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی انگل شناسی دامپزشکی، مشهد
سید مرتضی ابراهیم زاده شیلات- دانشکده علوم دریایی- دانشگاه تربیت مدرس
حسینعلی ابراهیم زاده موسوی بهداشت و بیماری‌های آبزیان دانشکده دامپزشکی آبزیان- بیماریها
محمد ابرکار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- متخصص جراحی دامپزشکی-استادیار
جلیل آبشناس مامایی و تولید مثل
بهروز ابطحی گروه زیست دریا, دانشکده علوم زیستی
مرتضی آبکار گروه ژنتیک، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
فرید ابوالحسنی دانشکده پزشکی، گروه آناتومی
محدثه ابوحسینی دانشکده دامپزشکی؛ دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
عباس ابویسانی دامپزشکی
محمدرحیم احمدی دانشکده دامپزشکی،مامایی
احسان احمدی فر دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
حمیدرضا احمدنیای مطلق دانشگاه فردوسی مشهد
محمود احمدی همدانی
بهارک اختر دانش گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
مصطفی اخلاقی بهداشت و بیماری‌های آبزیان دامپزشکی علوم درمانگاهی- بیماریها
افشین آخوندزاده موادغذایی
افشین آخوندزادهبستی بهداشت مواد غذایی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی‌، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مسعود ادیب مرادی دانشکده دامپزشکی، پاتوبیولوژی
فرج اله ادیب هاشمی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
امید آذری جراحی، هوشبری و بیماری‌های اندام حرکتی جراحی دامپزشکی
فرنوش ارفعی
حمید استاجی میکروبشناسی و ایمنی شناسی دانشگاه سمنان
فرزاد اسدی
پیمان اسدیان دانشکده دامپزشکی،کلینیکال پاتولوژی
رضا اسدپور مامایی و بیماری‌های تولید مثل مامایی
سهیل اسکندری مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو، وزارت بهداشت - دکترای تخصصی، عضو هیات علمی و مدیر گروه
محسن اسلامی مامایی و بیماری‌های تولید مثل عضو هیات علمی گروه مامایی و تولید مثل دانشگاه ارومیه
حسین اسماعیلی میکروبشناسی و ایمنی شناسی دکترای دامپزشکی
صالح اسماعیل زاده آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی
کسری اسماعیل نیا موسسه رازی، مدیر تحقیقات بیماری های دام، و رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی، دکترای انگل شناسی
کسری اسماعیل نیا موسسه رازی
عاطفه اسماعیل نژاد میکروبشناسی و ایمنی شناسی شیراز
محمد رضا اسماعیلی نژاد گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ایرج اشرافی تمای گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
احمد اصغری گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
محمد رضا اصلانی استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
ناهید اطیابی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
زهره افتخاری انستیتو پاستور ایران
امیر افخمی دانشگاه فردوسی مشهد،گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی
احسان الله افشاری صفوی بهداشت و بیماری‌های دام‌های بزرگ علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
فاطمه افلاکیان -
پریا اکبری چابهار، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکده علوم دریایی، گروه شیلات
مرتضی اکبری استادیار، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
گیتا اکبری آزاد دانشگاه آزاد کرج
حسام الدین اکبرین اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
وحید اکبری نژاد گروه آموزشی مامایی و بیماریهای تولید مثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
آرش امیدی گروه مدیریت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
شیلا امیدظهیر دانشگاه مازندران
خانم دکتر امری دانشکده دامپزشکی
فرهاد امینی بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی،طیور
کیومرث امینی گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه، ساوه، ایران
حسین امینیان فر آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی 'گروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
اسماعیل آین ایران
معین انصار
زربخت انصاری پیرسرائی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-گروه علوم دامی
حسین یاوری بهداشت و بیماریهای آبزیان
رضا آویزه علوم درمانگاهی
عبدالغفار اونق میکروبشناسی و ایمنی شناسی دانشگاه ارومیه- گروه میکروبیولوژی
همایون بابایی کرمان
منصور بیات میکروبشناسی و ایمنی شناسی گروه پاتوبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
روزعلی باتوانی مامایی و بیماری‌های تولید مثل ارومیه
فرشاد باغبان آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
حسن باغشنی دانشگاه فردوسی مشهد
سید مهدی بانان خجسته
علیرضا باهنر بهداشت مواد غذایی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهران بخشش موسسه رازی
یدالله بدخشان دانشگاه جیرفت
خلیل بدیعی دانشگاه شیراز
زهرا برادران سید استادیار، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
حسن برجی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی فردوسی مشهد
زهرا برومند هیات علمی
محمدحسن بزرگمهری فرد دانشگاه تهران
محسن بشاشتی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
زهرا بصیر 1- گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سعید بکایی بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دکترای اپیدمیولوژی
نسیم بیگی بروجنی هیئت علمی
زهرا بلوکی اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی تهران
مجتبی بنیادیان بهداشت مواد غذایی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
شهاب بهادارن شهر کرد
علی محمد بهروزی خواه میکروبیولوژی-موسسه رازی
حامد بهشتی ها
مهنوش پارسایی مهر
میر سپهر پدرام گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران-ایران
مرتضی پیری استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل-ایران
محمد رضا پریانی علوم پایه (بیوشیمی، آناتومی، جنین، بافت‌شناسی و فیزیولوژی) بخش آناتومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
راضیه پرتوی متخصص بهداشت مواد غذایی، دانشگاه آمل
راضیه پرتوی بهداشت مواد غذایی آمل، بهداشت مواد غذایی
اسماعیل پیرعلی دانشگاه شهرکرد
خداداد پیرعلی خیرآبادی دامپزشکی پاتوبیولوژی
عباس پرهام مامایی و بیماری‌های تولید مثل گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمدرضا پژوهی الموتی بهداشت مواد غذایی دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی همدان
رحیم پیغان بهداشت و بیماری‌های آبزیان دانشگاه شهید چمران اهواز
سید مصطفی پیغمبری استاد / دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مهرداد پویان مهر
افشین پوراحمد گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی
سیدعلی پوربخش دامپزشکی طیور
سید علی پوربخش معاون پژوهشی و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
مهرداد پورجعفر Shiraz University
مهرداد پورجعفر
جلیل پورحاجی آناتومی دامپزشکی
محمدرضا تابنده دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده دامپزشکی
پرویز تاجیک دانشکده دامپزشکی،مامایی و بیماریهای تولید مثل
مجید تبیانیان گروه بیوتکنولوژی- موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
سامان تت دامپزشکی
فرید تحویلدار بیدرونی
کیوان تدین سازمان تحقیقات ترویج و آموزش پزشکی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی یخش واکسن های باکتریایی هوازی دامپزشکی کرج
احسان اله ترکی
مسعود تشفام فیزیولوژی
اکبر تقی زاده استاد دانشگاه تبریز
سید علیرضا تقوی رضوی‎زاده گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
میثم تهرانی مقدم کلینیکال پاتولوژی، گرمسار
حمید توانایی منش دانشکده دامپزشکی دانشگاه نهران
ارمین توحیدی فیزیولوژی دام
واریا توحیدی
دکتر توحیدکیا دکترای دامپزشکی
محمود توحیدی مقدم
موسی توسلی دامپزشکی پاتوبیولوژی
آذین توکلی دانشکده دامپزشکی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
امیر توکمه چی دانشگاه ارومیه
امین جایدری میکروبشناسی و ایمنی شناسی گروه پاتوبیولوژی. دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان
سید حسین جارالمسجد جراحی دامپزشکی
فاطمه جالوسیان انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی تهران
اشکان جبلی جوان بهداشت مواد غذایی گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
دکتر جعفرپور گروه دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد گرمسار
یاسر جعفری خطایلو میکروبشناسی و ایمنی شناسی ایمونولوژی دامپزشکی، هئیت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
افشین جعفری دهکردی بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ، شهرکرد
دکتر جلالی گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی،1- دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، صندوق پستی: 83111-84156 2- پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی،
سید امیر حسین جلالی پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی1- زیستی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، صندوق پستی: 83111-84156 2- دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه
سیده میثاق جلالی استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس جلودار بیولوژی مولکولی
شهرام جمشیدی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
کیوان جمشیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
حسین جنیدی دامپزشکی فیزیولوژی
مهدی جهان تیغ دانشگاه زابل
شهرام جوادی دام کوچک
مجید جوانمرد صنایع غذایی
عباس جواهری وایقان استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
مرتضی چاجی عضو هیات علمی گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
یداله چاشنی دل دکتری تخصصی تغذیه دام
جواد چراغی نویسنده مسئول- دانشگاه ایلام- دانشکده پیرادامپزشکی
عماد چنگیزی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی گروه آموزشی پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه سمنان- سمنان- ایران
علیرضا حاتمی رییس آزمایشگاه اپیدمیولو‍ژی /رییس تحصیلات تکمیلی -موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
محمد رحیم حاجی حاجیکلایی گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز - ایران
محمدر ضا حاجی نژاد فارماکولوژی و سم‌شناسی فارماکولوژی
سمیه حامدی آناتومی دامپزشکی
مرضیه حجازی Basic science department, Faculty of Veterinary Medicine , University of Tabriz
بهروز حیدری عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان
فرید حیدری پژوهشگاه ملی ژنتیک
رامک یحیی رعیت میکروبشناسی و ایمنی شناسی گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
جلال حسن بخش سم شناسی گروه علوم زیستی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
حسین حسینی Golbar
سیدحسین حسینی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دانشکده دامپزشکی، پاتوبیولوژی
سید داوود حسینی استادیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
سید رضا حسینی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.
سید مرتضی حسینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-دانشجوی دکتری
سید ولی حسینی دا. تهران- فراوری
هدایت حسینی استاد دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
احمد حسن آبادی گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
خسرو حسینی پژوه سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران، دکتری دامپزشکی
شاپور حسن زاده دانشگاه ارومیه
محمد حسن زاده دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
همایون حسین زاده فیزیولوژیست آبزیان
سعید حصارکی عضو هیئت علمی
هادی حق بین
پیام حقیقی خوشخو بیماریهای طیور
علی حلاجیان جانشین بخش فیزیولوژی و بیوشیمی و مسئول آزمایشگاه بافت شناسی موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر / سازمان تحقیقات، آموزش
فرشید حمیدی دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه
حسین حمیدی نجات انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دانشکده دامپزشکی،تک یاخته، اهواز
حسین حملی
احمد علی حنفی بجد
زهره خاکی دانشکده دامپزشکی،بخش کلینیکال پاتولوژی
احسان خاکسار بهداشت و بیماری‌های دام‌های کوچک استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
محمود خاکساری مهابادی
محمد یخچالی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دانشگاه ارومیه، دکتری انگل شناسی
محمد یخچالی دامپزشکی پاتوبیولوژی
مینا خدادادی علوم پایه/دانشکده دامپزشکی/دانشگاه تهران-ایران
عزیزاله خداکرم تفتی آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
رضا خیراندیش
آرش خردمند مامایی و بیماری‌های تولید مثل مامایی و بیماریهای تولید مثل
بابک خرمیان مامایی و بیماری‌های تولید مثل مشهد
کاوه خزاییل گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا خسروی میکروبشناسی و ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی، پاتوبیولوژی
محمد خسروی
محمد خسروی میکروبشناسی و ایمنی شناسی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهیدچمران اهواز،اهواز،ایران
محمد خلیلی داخلی
وجیهه خلیلی دانشکده دامپزشکی
علی خنجری بهداشت مواد غذایی گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
جواد خوش نگاه دانشیار؛ بور تخصصی دامپزشکی حیوانات خانگی
مصطفی دارستانی فراهانی 'گروه علوم درمانگاهی ، دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
روشنک داعی قزوینی مواد غذایی
محسن دانشیار دانشگاه ارومیه
رامین دیباج گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
آراسب دباغ مقدم PhD بهداشت مواد غذایی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشکده بپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
امین درخشانفر آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی شیراز
عبداله درخشنده میکروبشناسی و ایمنی شناسی میکروبیولوژی، شیراز
عیسی دیرنده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
امید دزفولیان متخصص پانولوژی
دکتر دشتی بیوشیمی
عبدالحسین دلیمی دانشگاه تربیت مدرس ، استاد، دکترای تخصصی انگل شناسی
محمد مهدی دهقان دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران
مهدی دهقان بنادکی گروه علوم دامی دانشگاه تهران, دکترا
احمدرضا راجی عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی مشهد
محمدحسین رادفر دامپزشکی انگل شناسی
مهدی راسخ دانشکده دامپزشکی، دکتری تخصصی دامپزشکی
محمد راضی جلالی دانشگاه شهید چمران، دانشکده دامپزشکی
محمدحسین راضی جلالی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دانشگاه شهید چمران، دکترای انگل شناسی دامپزشکی
رضا راه چمنی هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس
ذوالفقار رجبی بخش بیماری های طیور، گروه علوم درمانگاهی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
دکتر رجب زاده مامایی دامپزشکی
مسعود رجبیون دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
شعبان رحیمی دانشکده کشاورزی تغذیه طیور
شعبان رحیمی دامپزشکی
هومن رحمتی هولاسو بهداشت و بیماری‌های آبزیان گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.
رسول رحیم زاده مدید گروه دانشکده دامپزشکی
غلامرضا رزمی دانشکده دامپزشکی، پاتوبیولوژی
غلامرضا رزمی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دانشگاه فردوسی ، دانشکده دامپزشکی -گروه پاتوبیولوزی
جمشید رزم یار گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
امیر رستمی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
آریا رسولی دانشگاه شهید چمران
علی رسولی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، گروه علوم زیستی مقایسه ای، بخش فارماکولوژی
مریم رسولی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی استادیار گروه پاتوبیولوژی آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد دانشگاه سمنان
آناهیتا رضایی آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی اهواز
مهدیه رضایی دامپزشکی
فریدون رضازاده تبریز
محمدرضا رضایی گلستانی
محمد رضائیان دانشکده دامپزشکی، گروه آموزشی بهداشت و تغذیه دام و طیور
سید مصطفی رضوی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دامپزشکی پاتوبیولوژی،شیراز
سامان رفیعا متخصص دامپزشکی
رضا رنجبر دامپزشکی آناتومی
شاهرخ رنجبر بهادری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
امیرعلی رئیسی رادیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهدی رئیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد-دکترای بهداشت و بیماریهای آبزیان
افشین رئوفی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
الهام زاده هاشم
الهام زاده هاشم عضو هیات علمی گروه سم شناسی دانشگاه ارومیه
احسان زایر زاده
مجتبی زاغری دامپزشکی علوم دامی
ابوالفضل زالی گروه علوم دامی دانشگاه تهران
افشین زاهدی انگل شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
اشکان زرگر استاد گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مهدیه زعیمی کلینیکال پاتولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد
امیر زکیان بهداشت و بیماری‌های دام‌های بزرگ گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
عبدالکریم زمانی مقدم دامپزشکی علوم درمانگاهی
مرتضی زنده دل فیزیولوژی-PhD
امید زهتاب ور گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ایران
تقی زهرایی صالحی میکروبیولوژی
تقی زهرایی صالحی میکروبشناسی و ایمنی شناسی گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی
مهدی ژندی دانشگاه تهران
علیرضا سازمند Dep of Pathobiology,veterinary science faculty, Buali Sina university
فرهنگ ساسانی آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی تهران
سعید سالاری گروه پاتوبیولوژی-دانشکده دامپزشکی-دانشگاه زابل- زابل-سیستان و بلوچستان-ایران
جمیله سالارآملی علوم پایه
جمیله سالاراملی دانشکده دامپزشکی،علوم پایه
مسعود سامی بهداشت مواد غذایی
امیر ستاری دامپزشکی بیماریهای آبزیان
سید محسن سجادیان عضو هیئت علمی/ذانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی سخا گروه علوم درمانگاهی،دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
علی اصغر سر چاهی گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران
سارنگ سروری دانشکده دامپزشکی، گروه آموزشی جراحی و رادیولوژی
داریوش سعادتی اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی دانشگاه زابل، دانشکده دامپزشکی، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام
حسام الدین سیفی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
سعید سیفی گروه علوم درمانگاهی
امیر پرویز سلاطی دا. علوم و فنون دریایی خرمشهر
نگین سلامات دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- دکتری تخصصی
مینو سلطانی قارچ شناسی دامپزشکی
مهدی سلطانی بهداشت و بیماری‌های آبزیان دانشکده دامپزشکی
مسعود سلک غفاری
رامین سلیمانی بیماریهای طیور
استاد سوخته زاری مامایی و بیماریهای تولید مثل
ایمان سوری نژاد دانشگاه هرمزگان
پرویز شایان انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد شادخواست علوم پایه
ملک شاکری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
داور شاهسونی دانشکده دامپزشکی،بهداشت مواد غذایی و آبزیان
محمد تقی شیبانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
بهادر شجاعی عضو هیئت علمی/دانشگاه شهید باهنر کرمان
نجمه شیخ زاده بهداشت و بیماری‌های آبزیان دانشکده دامپزشکی آبزیان
رسول شیخ محمدی جهاد کشاورزی
ابوالفضل شیرازی مامایی و بیماری‌های تولید مثل دامپزشکی علوم درمانگاهی
داریوش شیرانی بهداشت و بیماری‌های دام‌های کوچک دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
صادق شیریان شیراز
صادق شیریان استادیار گروه پاتوبیلوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
محسن شرفی
حسن شریفی علوم درمانگاهی
حمید شریفی - مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
داود شریفی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
سید داود شریفی گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
کامران شریفی
مصطفی شریف روحانی مشاور رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
عقیل شریف زاده میکروبشناسی و ایمنی شناسی تهران
حسن شریفی یزدی دامپزشکی علوم درمانگاهی
شفیق شفیعی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد
علیرضا شقایق علوم درمانگاهی دامپزشکی
انعام شکری بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
حجت اله شکری میکروبشناسی و ایمنی شناسی قارچ شناسی
حمیدرضا شکرانی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
سارا شکرپور آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
میر داریوش شکوری
طهورا شمالی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز-PhD
نعمت شمس میکروبشناسی و ایمنی شناسی lorestan university
بهار شمشادی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی علوم تحقیقات تهران
علیرضا شناور ماسوله کارشناس/ موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
امیرعلی شهبازفر آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی تهران
علی شهریاری دامپزشکی بیوشیمی
پولین شهره گروه علوم درمانگاهی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل، ایران.
رسول شهروز گروه علوم پایه دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی-دانشگاه ارومیه-ارومیه-ایران
ابراهیم شهروزیان استادیار سم شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
فریدون صابری افشار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دکترای جراحی دامپزشکی
عادل صابری وند مامایی و بیماری‌های تولید مثل عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
عادل صابری وند مامایی و بیماری‌های تولید مثل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
پریسا صادقی دانشکده پزشکی، گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مصطفی صادقی استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران
سیروس صادقیان چالشتری گروه بیماری های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
جواد صادقی نژاد
علی صادقی نسب داخلی دامهای بزرگ
علی صادقی نسب داخلی دام بزرگ
گودرز صادقی هشجین فارماکولوژی و سم‌شناسی گروه علوم زیستی مقایسه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
شهاب الدین صافی دپارتمان پاتوبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
اوستا صدرزاده دامپزشکی
نسترن صدرشیرازی
مسعودرضا صیفی آبادشاپوری دامپزشکی میکروبیولوژی
امیرسعید صمیمی کرمان، بیماری اسب
سید علی ضیایی بهشتی
نعمت ضیایی گروه آموزشی تولیدات گیاهی- مجتمع آموزش عالی شیروان- ایران
مجید طاعتی دانشگاه لرستان
مسعود طالب‌خان گروسی مامایی و بیماری‌های تولید مثل گروه آموزشی مامایی و بیماریهای تولید مثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
علی طاهری میرقائد بهداشت و بیماری‌های آبزیان گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان
سید فرزاد طلاکش
محمد طلوعی کلیبر گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
زهرا طوطیان گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ایران
حیدر طویلانی بیوشیمی دامپزشکی
شهره عالیان سماک خواه اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی استادیار اپیدمیولوژی، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران.
منوچهر عالی مهر دانشگاه تبریز
محسن عباسی دانشگاه لرستان
رحیم عبدی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
محمد عبدالشاه
غلامرضا عبداله پور University of Tehran Ph.D
سمانه عیدی دانشگاه فردوسی مشهد
حسینعلی عرب دانشکده دامپزشکی،علوم پایه
فاطمه عرب خزائلی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی هیات علمی / دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
نعیم عرفانی مجد علوم پایه
احمد عرفان منش جهاد دانشگاهی دانشکده دامپزشکی
سعید عزیزی دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی
آیدین عزیزپور دانشیار بیماری‫های طیور، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
مریم عزیزخانی بهداشت مواد غذایی Amol University of Special Modern Sciences
مهدی عسکری میکروبیولوژی دامپزشکی
سیامک عصری رضایی دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
داریوش علیپور گروه علوم دامی، دانشگاه بو علی سینا، دکترای تغذیه دام
ناصر علیدادی بهداشت و بیماری‌های دام‌های بزرگ دانشکده دامپزشکی، گروه بیماری های داخلی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مسعود علیرضایی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
سیامک علیزاده گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
مجتبی علیشاهی دانشکده دامپزشکی آبزیان
سهیل علی نژاد بهداشت و بیماری‌های آبزیان موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، مدیر گروه تخصصی شیلات و آبزیان
سهیل علی نژاد بهداشت و بیماریهای آبزیان
سیدمرتضی علوی شوشتری مامایی و بیماری‌های تولید مثل دامپزشکی علوم درمانگاهی
سید حسام الدین عمادی چاشمی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
ناهید عین اللهی علوم آزمایشگاهی
علیرضا غدیری دانشگاه شهید چمران اهواز، دکترای رادیولوژی دامپزشکی
داریوش غریبی میکروبیولوژی
داریوش غریبی میکروبشناسی و ایمنی شناسی عضو هیات علمی، اهواز
سحر غفاری خلیق آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی رزیدنت تخصصی بخش پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
فاطمه غفاری فرد انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی تهران
سیدعلی غفوری گروه علوم بالینی،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران
علیرضا غلامی میکروبشناسی و ایمنی شناسی انستیتوم پاستور ایران
بنفشه غلامحسینی
محمد غلامی فشارکی اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی گروه آمار زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
ابوالفضل غنی ئی فردوسی مشهد
احمد فاطمی اردستانی دانشکده دامپزشکی،علوم پایه
سیدرضا فاطمی طباطبایی دامپزشکی فیزیولوژی
امید فانی مکی پژوهشگر در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی
حمیدرضا فتاحیان گروه آموزشی علوم درمانگاهی،دانشگاه آزاداسلامی،واحد علوم تحقیقات
دکتر فتاحی نیا
فیروز فدایی فرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد-دکترای تخصصی
فیروز فدایی فرد بهداشت و بیماری‌های آبزیان بیماریهای آبزیان، شهرکرد
سعید فرزادمهاجری 1-گروه جراحی و رادیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران. 2- پژوهشکده تحقیقات زیست پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
مهران فرهودی مقدم مامایی و بیماری‌های تولید مثل علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرید فیروزبخش دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی فضل آرا بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی،بهداشت صنایع غذایی، اهواز
فففففف ففففف آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی ذببلبلبل
شاهین فکور گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
بهرام فلاحتکار دا. گیلان- تغذیه و فیزیولوژی ماهی
امیر هوشنگ فلاح راد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد. Ph. D
مریم قیاسی
مریم قیاسی دامپزشکی
حسینعلی قاسمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران
حمید قاسم زاده نوا مامایی و بیماری‌های تولید مثل گروه مامایی و بیماری های تولیدمثل دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا قدردان علوم درمانگاهی
احمد قرایی رییس پژوهشکده تالاب بین المللی هامون دانشگاه رابل
محمدجواد قراگزلو دانشکده دامپزشکی، پاتوبیولوژی
مسعود قربانپور میکروبشناسی و ایمنی شناسی میکروبیولوژی، اهواز
مسعود قربانپور دامپزشکی میکروبیولوژی
علی قشقایی گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی،کرمانشاه
حمید رضا قیصری عضو هیات علمی دانشکده دامپزسکی شیراز
آرش قلیان چی لنگرودی دانشکده دامزشکی ، دکتری بیماری های طیور
حسنا قلی پور کنعانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
سیدمهدی قمصری دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
رضا قنبرپور میکروبشناسی و ایمنی شناسی میکروبیولوژی
محمد رضا قنبرپور دا
هدایت اله قورچیان
رضوان اله ک موسسه تحقیقات شیلات -
رضوان اله کاظمی بهداشت و بیماری‌های آبزیان انسیتو ماهیان خاوری، موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر
حسین کاظمی مهرجردی گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل کامکار بهداشت مواد غذایی گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
روح اله کیانفر The University of Tabriz is a national university in Tabriz, Tabriz, 29 Bahman Boulevard East Azarbaijan.
غلامرضا کاووسی دکترای بیوشیمی
فرخ رضا کبیر دام کوچک رادیولوژیست
فرخ رضا کبیر دامپزشک (دام های کوچک)/ رادیولوژیست
جهانگیر کبوتری دانشگاه شهرکرد، دکترای تخصصی فارماکولوژی
جهانگیر کبوتری کتج دانشگاه شهرکرد، دانشکده دامپزشکی
فرزاد کتیرائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، قارچ شناسی دامپزشکی
غلامعلی کجوری گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
امیر کریمی
وحید کریمی
سید مرتضی کریمیان فیزیولوژی پزشکی
محمد امیر کریمی ترشیزی دانشگاه تربیت مدرس
خاطره کفشدوزان داشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، استادیار
سعید کلاهیان دانشکده دامپزشکی،فارماکولوژی
غلامعلی کلیدری دامپزشکی علوم درمانگاهی
حامد کلنگی
یونس کمالی آناتومی، شیراز
محمد کاظم کوهی علوم پایه
مهدی گنج خانلو استاد /دانشگاه تهران
دکتر گنجعلی دانشگاه زابل
حسن گندمی نصرآبادی دامپزشکی بهداشت مواد غذایی
سعد گورانی نژاد مامایی و بیماری‌های تولید مثل دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتری تخصصی دامپزشکی
صمد لطف اله زاده دامپزشکی
پژمان م مامایی و تولید مثل
سید احمد م متخصص بیماریهای طیور
عبدالعلی م دانشکده دامپزشکی،علوم درمانگاهی
منصور میاحی دانشگاه شهید جمران اهواز
محمد مازندرانی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران-
م متدین
محمدحسین متدین Razi vaccine and sera research institutes
حمید محی الدین دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
امیرعباس محی الدینی
عبدالناصر محبی دامپزشکی علوم درمانگاهی
مهدی محبعلی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت ، استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
هادی محب علیان دپارتمان پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مهدی محبی فانی بهداشت مواد غذایی دانشگاه شیراز-دانشکده دامپزشکی-بخش مدیریت بهداشت دام
مجتبی محرمی بیماریهای زنبور عسل
محمدرضا محزونیه میکروبشناسی و ایمنی شناسی دامپزشکی پاتوبیولوژی؛ شهرکرد
اردشیر محیط دانشگاه گیلان دکترای تغذیه دام وطیور
مازیار محیطی اصلی دانشیار دانشگاه گیلان
سروش محیط مافی
مصطفی محقق دولت آبادی
بابک محمدیان آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی پاتولوژی؛ عضو هیات علمی، دانشگاه شهید چمران
بهارک محمدیان دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران
تکاور محمدیان دکتری تخصصی
احمدعلی محمدپور علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید محمدصادق مامایی و بیماری‌های تولید مثل علوم درمانگاهی
رزاق محمودی متخصص بهداشت مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
اعظم مختاری گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد- شهرکرد- ایران
منیژه مختاری استاد بخش فیزیک پزشکی دانشکده فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
محمدصادق مددی گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سراسری تبریز
امید مددگار Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
امید مددگار میکروبشناسی و ایمنی شناسی گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
مهرداد مدیرصانعی دامپزشکی
رسول مدنی کرج
سید احمد مدنی عضو هیأت علمی/گروه بیماریهای طیور- دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
حسین مرادی استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمید رضا مرادی علوم پایه (بیوشیمی، آناتومی، جنین، بافت‌شناسی و فیزیولوژی) گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران
سودابه مرادی دانشگاه رازی
مصطفی مرادی عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاروزی( مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی)
محمد مرادی شهربابک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی/دانشکده علوم زراعی و دامی
پژمان مرتضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدحسین مرجانمهر دانشکده دامپزشکی، پاتوبیولوژی
حمید میرزایی بهداشت و موادغذایی
سارا میرزایی
عبداله میرزایی مامایی و بیماری‌های تولید مثل گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز– ایران
سید سعید میرزرگر بهداشت و بیماری‌های آبزیان دانشکده دامپزشکی- بیماریهای آبزیان
علی میرشاهی تکنیک‌های تصویربرداری تشخیصی دانشیار بخش رادیولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
علی میرشاهی گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
پژمان میرشکرایی مامایی و بیماری‌های تولید مثل علوم درمانگاهی، مشهد
علیرضا میرواقفی گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، دانشیار
علیرضا میرواقفی بهداشت و بیماری‌های آبزیان دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات
حسن مروتی استاد بافت شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
حسین مروج پردیس کشاورزی و منابع طبیهی دانشگاه تهران-گروه علوم دامی
مجید مسعودی فرد گروه جراحی و رادیولوژی
فرید مسلمی پور هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس
سعید مشکینی بهداشت مواد غذایی ارومیه
بهنام مشگی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی انگل شناسی
سیامک مشهدی رفیعی علوم درمانگاهی
مهرزاد مصباح بهداشت و بیماری های آبزیان
احسان مصطفوی اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی اپیدمیولوژی دامپزشکی
احسان مصطفوی اپیدمیولوژی دامپزشکی
بهمن مصلی نژاد پروفسور، گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
نادر مصوری بخش تولید و تحقیق توبرکولین و مالئین، موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی
نادر مصوری رئیس بخش تحقیق و تولید توبرکولین و مالئین
رامین مظاهری نژاد فرد سوپروایزر آزمایشگاه
حسین معتمدی میکروبشناسی و ایمنی شناسی استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز
فرحناز معتمدی سده هیات علمی/ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
عبدالواحد معربی دانشگاه شهید چمران
علی اصغر مقدم مامایی و بیماری‌های تولید مثل دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی،
غلامعلی مقدم بیماریهای داخلی دام
محمد ملازم رادیولوژی
محسن ملکی آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی مشهد
محمد ملکان
عبدالعلی ملماسی بیماریهای داخلی دام کوچک
عبدالحمید میمندی پاریزی شیراز
میلاد منافی دانشگاه ملایر
بهزاد منصوری دانشکده دامپزشکی - دکترای تغذیه
دکتر منصوری دامپزشکی
سیاوش منصوری
مهدیه مهدی پور مامایی و بیماری‌های تولید مثل دانشگاه تبریز، گروه علوم دام و طیور
سارا مهدی زاده آبزیان
دکتر مهری علوم پایه
محمدرضا مهرابی بهداشت و بیماری‌های آبزیان عضوهیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
یگانه مهربانی پردیس کشاورزی تهران
جلیل مهرزاد میکروبشناسی و ایمنی شناسی تهران
جلیل مهرزاد دانشگاه فردوسی
همایون مهروانی میکروبشناسی و ایمنی شناسی عضو هیئت علمی موسسه رازی رئیس ازمایشگاه ملی رفرانس تب برفکی
سید حسین مودب
زهرا موسوی دانشکده دامپزشکی
زهرا موسوی آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی مشهد، آسیب شناسی
حمیدرضا موسویان پلی کلینیک دامپزشکی پردیس
حسن نایب زاده انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دانشیار، عضو هیئت علمی/ دانشگاه لرستان
احمد نازک تبار میکروبشناسی و ایمنی شناسی عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
امیر نیاسری نسلجی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دکترای تولید مثل دام
محمد ناصر ناظم دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، دکترای تخصصی
فریبا نباتچیان
صدیقه نبیان انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دانشکده دامپزشکی، پاتوبیولوژی
ابوالقاسم نبی پور علوم پایه (بیوشیمی، آناتومی، جنین، بافت‌شناسی و فیزیولوژی) گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
رضا نبوی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
وحید نجارنژاد گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
رامین نجفی هیات علمی دانشگاه ارومیه
ساره نجف اسعدی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
حسین نجف زاده دانشکده دامپزشکی،فارماکولوژی
محسن نجیمی
بهار نیری میکروبیولوژی
بهار نیری فسایی میکروبشناسی و ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
سید مهدی نصیری علوم درمانگاهی
سید مهدی نصیری کلینیکال پاتولوژی
سعید نظیفی دامپزشکی پاتولوژی
سعیده نعیمی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
احمد نعمت الهی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی گروه پاتوبیولوژی-دانشکده دامپزشکی - دانشگاه تبریز
امین نعمت الهی رییس کتابخانه مرکزی ، دانشیار بخش بهداشت آبزیان، گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهر کردو پژوهشگر
دنیا نیک آیین میکروبشناسی و ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی
غلامرضا نیکبخت بروجنی میکروبشناسی و ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی، گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژِی
حسین نیک پیران تبریز
داراب نیکجو دانشکده دامپزشکی،مامایی
حسن نیلی دامپزشکی علوم درمانگاهی
سمیه نمرودی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشکده شیلات و محیط زیست گروه محیط زیست
علی نوبخت دکترای تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مراغه
بهمن نویدشاد گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
محمد نوری استاد بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشگاه شهید چمران اهواز
نگین نوری دامپزشکی بهداشت مواد غذایی
سعیدرضا نورالهی فرد انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی کرمان
جمال نوری نژاد دانشکده دامپزشکی،علوم پایه
جمال نوری نژاد آناتومی
حسن نوروزیان دانشگاه لرستان - دکتری تخصصی بیماری های طیور
محمدعلی نوروزیان استادیار- دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان
شادی هاشم نیا بافت شناسی دامپزشکی
سیدعلی اکبر هدایتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد هرسیج دانشگاه گنبد کاووس
شیرین هنر بخش استادیار دانشگاه تهران
داریوش وثوق دامپزشکی رادیولوژی و سونوگرافی
محمد وجگانی ایمنی شناسی
مهدی وجگانی مامایی و بیماری‌های تولید مثل مامایی دامپزشکی
سروش یوردخانی گروه علوم درمانگاهی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار
محمدحسن یوسفی گروه آموزشی علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
محمد رضا یوسفی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
عباس وشکینی دام کوچک
ناصر وصال دانشگاه شیراز