نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 6
1. اثرات تزریق داخل بطن مغزی آنتاگونیست های H1 و H2 هیستامین بر اخذ غذای خرگوشهای با تغذیه آزاد و محروم از غذا

دوره 60، شماره 3، آبان 1384

دکتر غلارضا وفایی سیاح؛ دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر رسول شهروز


3. بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382

دکتر اسماعیل آین؛ دکتر رسول شهروز؛ دکتر رسول صحرایی


4. مطالعه هیستولوژیکی و هیستومورفومتری رحم گاومیش در مراحل مختلف دوره جنسی

دوره 58، شماره 1، اردیبهشت 1382

دکتر رسول شهروز؛ دکتر مجید مشمولیان