نویسنده = دکتر فریدون صابری افشار
تعداد مقالات: 4
1. بررسی یافته های بالینی، رادیولوژی و اولتراسونوگرافی پیوند ایلیوم به مثانه در سگ

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

دکتر فریدون صابری افشار؛ دکتر رضا آویزه؛ دکتر علیرضا غدیری؛ دکتر مینا آهنگرزاده


2. اثرات بیهوشی با زایلازین - کتامین بر روی درجه حرارت، تنفس ضربان قلب، فشار خون سرخرگی و گازهای خونی در گوسفند

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

دکتر علی بنی آدم؛ دکتر فریدون صابری افشار؛ دکتر یداله احمدی فر


3. مطالعه بالینی و تغییرات هماتولوژیک و بیو شیمیایی سرم خون متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ

دوره 55، شماره 4، زمستان 1379

دکتر جلال بختیاری؛ دکتر فریدون صابری افشار؛ دکتر پروانه خضرایی نیا


4. ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیک متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

دکتر جلال بختیاری؛ دکتر فریدون صابری افشار؛ دکتر محمد جواد قره گزلو