نویسنده = مجید مسعودی فرد
اولتراسونوگرافی داپلر رنگی و طیفی سرخرگ رانی خرگوش

دوره 62، شماره 4، اسفند 1386

مجید مسعودی فرد؛ علیرضا وجهی؛ سارنگ سروری؛ سمیه اسدزاده منجیلی


اولتراسونوگرافی B-مد‌ سرپستانک‌ها و غددپستانی شتر(شتر یک کوهانه)

دوره 62، شماره 2، تیر 1386

جلیل آب شناس؛ داریوش وثوق؛ مجید مسعودی فرد؛ محمدمهدی مولائی


تشخیص مواردی از جداشدگی شبکیه به کمک اولتراسونوگرافی در اسبهای دارای کاتاراکت

دوره 60، شماره 2، مرداد 1384

مجید مسعودی فرد؛ علیرضا وجهی؛ عباس وشکینی؛ مصطفی دارستانی فراهانی