نویسنده = علیرضا خلج
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی مقایسه‌ای برداشت معده و بازسازی مسیر گوارشی به روش جراحی باز و به کمک لاپاروسکوپی در مدل حیوانی سگ

دوره 66، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 123-130

جلال بختیاری؛ فرزانه گلفام؛ علیرضا خلج؛ مجید مسعودی فر؛ علیرضا باهنر


2. بررسی مقاومت گره‌های خارج بدنی ملتزر، رودر و کلیپس همولاک د‌ر روده گوسفند

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389

علیرضا خلج؛ عبدالرضا پازوکی؛ محمد فودازی؛ جلال بختیاری


3. کاربرد لاپاراسکوپی در جراحی های حفره بطنی

دوره 63، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 259-262

جلال بختیاری؛ آذین توکلی؛ علیرضا خلج


4. ارزیابی مقایسه ای برداشت رحم و تخمدان به روش جراحی لاپاروسکوپیک و باز در سگ

دوره 63، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 147-151

جلال بختیاری؛ سارا مکرم؛ علیرضا خلج؛ داوود شریفی؛ جواد اشرفی هلان؛ آذین توکلی