نویسنده = عباس برین
تعداد مقالات: 6
1. مطالعة توالی و شجره‌شناسی دو جدایه‌ی ویروس آبله مرغان جدا شده از مرغان تخم‌گذار و جرب قرمز (درمانیسوس گالینه) در سال 1395

دوره 75، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 218-225

10.22059/jvr.2019.253199.2770

نوا ارم؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سید احمد مدنی؛ جمشید رزم یار؛ عباس برین


2. مطالعه وقوع نوترتیبی و حضور ژنوتیپ‌های G گاوی در روتاویروس‌های گروه A انسانی در تهران

دوره 75، شماره 1، بهار 1399، صفحه 118-125

10.22059/jvr.2020.201477.2439

امید مددکار؛ سید مسعود حسینی؛ احمد نازک تبار؛ عباس برین؛ فائزه جهانگیری؛ احمد واحدی


4. مطالعه فراوانی آنتی بادی ضد ویروس دیستمپر در سگ‌های روستایی غیر واکسینه حاشیه جنوبی دریای خزر

دوره 68، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 209-215

10.22059/jvr.2013.35034

سمیه نمرودی؛ امیر رستمی؛ عباس برین؛ کیوان مجیدزاده اردبیلی


5. جستجوی سرولوژیکی عفونت به سالمونلا انتریتیدیس در گله‌های طیور صنعتی ایران

دوره 64، شماره 2، تابستان 1388

رامین اکبریان؛ سید مصطفی پیغمبری؛ عباس برین


6. مطالعه اثرات سطوح مختلف جو بدون پوشینه بر فلورمیکروبی روده‌های کور ‌جوجه‌های گوشتی

دوره 64، شماره 1، بهار 1388

سید داود شریفی؛ عباس برین؛ اکبر یعقوب فر؛ فرید شریعتمداری