نویسنده = بهادر شجاعی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه بافت زایی و هیستوشیمی کبد قرقاول در طول دوره جنینی

دوره 74، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 564-572

10.22059/jvr.2018.263371.2836

حمید خدادادی؛ ابوالقاسم نبی پور؛ شادی هاشم نیا؛ بهادر شجاعی


2. بررسی کالبد شناختی تصاویر سی تی اسکن و توپوگرافی اندامهای غیر تنفسی حفره سلومی در لاکپشت برکهای اروپایی (Emys orbicularis)

دوره 70، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 411-418

10.22059/jvr.2016.56461

امید زهتاب ور؛ علیرضا وجهی؛ زهرا طوطیان؛ امیر رستمی؛ بهادر شجاعی


3. بررسی بیومتریک ناحیه سر اسب دره شوری

دوره 70، شماره 1، بهار 1394، صفحه 95-99

10.22059/jvr.2015.52976

بهادر شجاعی؛ سید محسن سجادیان؛ مرتضی سلیمان پور مقدم


4. بررسی اولتراسونوگرافی ساختارهای استخوانی ناحیه لگن اسب

دوره 66، شماره 1، بهار 1390، صفحه 15-36

سعیده افتخاری؛ علیرضا وجهی؛ بهادر شجاعی


5. گزارش یک مورد شکاف کام، همراه با کم دندانی فک بالا و نواقص چهره‌ای جمجمه‌ای در گوسفند.

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

بهادر شجاعی؛ ابوالفضل احمدی؛ سجاد خدیوی سهرابی