کلیدواژه‌ها = پاتولوژی
کاربرد فناوری امیکس (Omics) در تشخیص تومورهای سگ

دوره 74، شماره 3، مهر 1398، صفحه 296-303

10.22059/jvr.2018.240767.2692

محمد زمانی‌ احمد ‌محمودی؛ شهرازد عزیزی


مطالعه ریزبینی تغییرات بافتی وکلینیکال پاتولوژی اعضاء مختلف خرگوش در اثر تماس جلدی با سم دیازینون

دوره 66، شماره 2، تیر 1390، صفحه 103-112

عباس توسلی؛ محمد کوهی؛ سید حسن مرجانمهر؛ امید نکویی جهرمی


گزارش دو مورد نادر سیستی سرکوزیس شکمبه گاو در شهرستان خرم آباد

دوره 58، شماره 3، آبان 1382

دکتر علی اسلامی؛ دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر محمد حسین قارونی


مطالعه اثرات پاتولوژیک متلین ایمین در ریه گاو

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1381

دکتر فرهنگ ساسانی؛ دکتر رضا نقشینه


بررسی میزان شیوع و سیمای پاتولوژیک زخم شیردان گاو در کشتارگاه شهرستان بابل

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380

دکتر افشین رئوفی؛ دکتر سیدحسین مرجانمهر؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر سیدمهدی حسینی فرد