کلیدواژه‌ها = کپور ماهیان
تعداد مقالات: 3
2. هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380

دکتر داور شاهسونی؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر اکبر ولی نژاد


3. بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پرورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی سفیدرود

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379

دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر قباد آذری تاکامی