کلیدواژه‌ها = آریتمی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ارتباط احتمالی بین زخم معده و آریتمی‌های قلبی در اسب عرب و اسبچه خزر

دوره 65، شماره 2، تابستان 1389

محمد رضا مخبر دزفولی؛ دامون انصاری؛ علی حسین پور؛ محمد نادعلیان؛ حسام الدین سیفی؛ صمد لطف اله زاده؛ رضا راه چمنی؛ علی حسن پور


2. مطالعه یافته های الکتروکاردیوگرافی درگاوان هیپرکلسمیک

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380

دکتر محمد رضا مخبردزفولی؛ دکتر غلامرضا افشاری


5. آریتمی های قلبی وابسته به عصب واگ در قاطر

دوره 54، شماره 3، بهار 1378

دکتر علی رضا خانی؛ دکتر سید ناصر امیری