کلیدواژه‌ها = اسیدیته
تعداد مقالات: 3
1. کارآیی آزمایش انعقاد الکل درارزیابی شیر مخلوط گاو

دوره 58، شماره 2، تابستان 1382

دکتر سید شهرام شکرفروش؛ دکتر مهدی زارعی؛ دکتر مهدی محبی فانی


2. مطالعه کیفیت شیرهای تحویلی به کارخانه صنایع شیر ایران براساس اندازه گیری شاخصهای مختلف شیمیایی و شمارش کلی باکتریایی

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379

دکتر ارمغان دیانی دردشتی؛ دکتر گیتی کریم؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر محمود امین لاری